آنالوگ

   مرتب سازی :
   تعداد آیتم :

   آنالوگ سیستم بن لول ایمپلنت سوئیس

   implantswiss Bone Level Lab Analog

   قابل استفاده برای فیکسچرهای بن لول

   {FreeDeliveryProduct}
   800,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   800,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   آنالوگ سیستم تیشو لول ایمپلنت سوئیس

   Implantswiss Tissue Level Analog

   قابل استفاده برای فیکسچرهای تیشو لول و شورت تیشو لول

   {FreeDeliveryProduct}
   800,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   آنالوگ سیستم اورینگ(بال)ایمپلنت سوئیس

   Implantswiss O Ring System Lab Analog

   قابل استفاده برای فیکسچرهای بن لول و تیشو لول

   {FreeDeliveryProduct}
   800,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   800,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   آنالوگ فیکسچر لونا S

   Luna S Lab Analog

   قابل استفاده برای فیکسچرهای لونا S

   {FreeDeliveryProduct}
   490,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   آنالوگ فیکسچر بایوجنسیس (G.Diff)

   G.Diff Fixture Lab Analog

   قابل استفاده برای فیکسچرهای رگولار

   {FreeDeliveryProduct}
   476,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   آنالوگ فیکسچر مینی بایوجنسیس (G.Diff)

   G.Diff IBmini Fixture Lab Analog

   قابل استفاده برای فیکسچرهای مینی

   {FreeDeliveryProduct}
   476,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   آنالوگ سیستم لوکیتور تیشو لول ایمپلنت سوئیس

   Implantswiss Tissue Level Locator Lab Analog

   قابل استفاده برای فیکسچرهای تیشو لول و شورت تیشو لول

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   آنالوگ سیستم سوپرلاین و ایمپلنتیوم دنتیوم

   Dentium SuperLine and Implantium Lab Analog

   قابل استفاده برای تمامی فیکسچرهای سوپرلاین و ایمپلنتیوم

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   آنالوگ سیستم AR بایوتم

   Biotem AR System Lab Analog

   قابل استفاده برای فیکسچرهای بن لول سیستم AR

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   آنالوگ فیکسچر ICX

   ICX Lab Analog

   قابل استفاده برای فیکسچرهای بن لول و تیشو لول پریمیوم و اکتیو

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   آنالوگ فیکسچر اسکای بردنت

   Bredent SKY Implant analog

   قابل استفاده برای تمامی فیکسچرهای NarrowSky و BlueSky

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   آنالوگ فیکسچر کوپا اسکای بردنت

   Bredent CopaSKY Implant analog

   قابل استفاده برای تمامی فیکسچرهای CopaSky

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید
   مشاهده بیشتر
   بستن