انواع قطعات پروتز ایمپلنت

   مرتب سازی :
   تعداد آیتم :

   پیچ اباتمنت بن لول ایمپلنت سوئیس

   Bone Level Abutment Screw

   قابل استفاده برای اباتمنت های بن لول مستقیم، زاویه دار، پریمیل و تای بیس اباتمنت

   ایمپلنت سوئیس(implantswiss)
   800,000تومان
   {OldPrice}
   800,000تومان
   {OldPrice}
   ایمپلنت سوئیس(implantswiss)
   1,000,000تومان
   {OldPrice}
   1,000,000تومان
   {OldPrice}
   ایمپلنت سوئیس(implantswiss)
   1,000,000تومان
   {OldPrice}
   1,000,000تومان
   {OldPrice}
   ایمپلنت سوئیس(implantswiss)
   1,000,000تومان
   {OldPrice}
   1,000,000تومان
   {OldPrice}

   اباتمنت مستقیم تیشو لول ایمپلنت سوئیس

   implantswiss Tissue Level Couple Abutment

   قابل استفاده برای فیکسچرهای تیشو لول و شورت تیشو لول

   ایمپلنت سوئیس(implantswiss)
   1,000,000تومان
   {OldPrice}
   1,000,000تومان
   {OldPrice}

   اباتمنت سینکتا تیشو لول ایمپلنت سوئیس

   Implantswiss Tissue Level Synocta Abutment

   قابل استفاده برای فیکسچرهای تیشو لول و شورت تیشو لول

   ایمپلنت سوئیس(implantswiss)
   1,000,000تومان
   {OldPrice}
   1,000,000تومان
   {OldPrice}

   اباتمنت مستقیم لونا S

   Luna S Duo Abutment

   قابل استفاده برای تمامی فیکسچرهای لونا S

   لونا اس(Luna S)
   895,000تومان
   {OldPrice}
   895,000تومان
   {OldPrice}

   اباتمنت مستقیم بایوجنسیس(G.Diff)

   G.Diff IBT Duplex Abutment

   قابل استفاده برای تمامی فیکسچرهای رگولار

   بایوجنسیس(G.DIFF)
   1,200,000تومان
   {OldPrice}
   1,200,000تومان
   {OldPrice}
   بایوجنسیس(G.DIFF)
   1,200,000تومان
   {OldPrice}
   1,200,000تومان
   {OldPrice}
   بردنت(Bredent)
   1,276,000تومان
   {OldPrice}
   1,276,000تومان
   {OldPrice}
   بردنت(Bredent)
   1,980,000تومان
   {OldPrice}
   1,980,000تومان
   {OldPrice}
   بردنت(Bredent)
   2,068,000تومان
   {OldPrice}
   2,068,000تومان
   {OldPrice}

   پروتز ایمپلنت چیست؟

   به طور معمول هر ایمپلنت از سه قطعه اصلی شامل فیکسچر، اباتمنت و روکش ایمپلنت تشکیل می شود. از دیدگاه علمی به ترکیب اباتمنت و روکش ایمپلنت پروتز ایمپلنت گفته می شود. اما در اینجا منظور ما از پروتز ایمپلنت قطعات ایمپلنت مربوط به پروتز آن است.

   انواع پروتز ایمپلنت

   به طور معمول ایمپلنت ها دارای دو نوع مختلف پروتز می باشند

   1. پروتز ثابت ایمپلنت
   2. پروتز متحرک(اوردنچر)

   پروتز ایمپلنت شامل اباتمنت ها و اتچمنت های مورد نیاز جهت اتصال روکش ایمپلنت به فیکسچر می باشد.

   مشاهده بیشتر
   بستن