پروتز ایمپلنت

   مرتب سازی :
   تعداد آیتم :
   {FreeDeliveryProduct}
   1,000,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   {FreeDeliveryProduct}
   1,200,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   1,200,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   پیچ اباتمنت بن لول ایمپلنت سوئیس

   Bone Level Abutment Screw

   قابل استفاده برای اباتمنت های بن لول مستقیم، زاویه دار، پریمیل و تای بیس اباتمنت

   {FreeDeliveryProduct}
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   1,500,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   1,000,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   1,200,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   {FreeDeliveryProduct}
   1,000,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   اباتمنت مستقیم تیشو لول ایمپلنت سوئیس

   implantswiss Tissue Level Couple Abutment

   قابل استفاده برای فیکسچرهای تیشو لول و شورت تیشو لول

   {FreeDeliveryProduct}
   1,000,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   اباتمنت زاویه دار تیشو لول ایمپلنت سوئیس

   implantswiss Tissue Level Angled Abutment

   قابل استفاده برای فیکسچرهای تیشو لول و شورت تیشو لول

   {FreeDeliveryProduct}
   1,200,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   اباتمنت سینکتا تیشو لول ایمپلنت سوئیس

   Implantswiss Tissue Level Synocta Abutment

   قابل استفاده برای فیکسچرهای تیشو لول و شورت تیشو لول

   {FreeDeliveryProduct}
   1,000,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   اورینگ(بال)اباتمنت تیشو لول ایمپلنت سوئیس

   Implantswiss Tissue Level O Ring Abutment

   قابل استفاده برای فیکسچرهای تیشو لول و شورت تیشو لول

   حداقل موجودی این محصول 2 تا
   {FreeDeliveryProduct}
   1,500,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   1,500,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   هوزینگ و کپ سیستم اورینگ(بال) ایمپلنت سوئیس

   implantswiss Oring System Retainer(Cap and Housing)

   قابل استفاده برای تمامی فیکسچرهای بن لول و تیشو لول

   {FreeDeliveryProduct}
   1,500,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   هوزینگ سیستم لوکیتور ایمپلنت سوئیس

   Implantswiss Locator Matrix(Housing)

   شامل یک عدد هوزینگ و یک عدد کپ لابراتواری/قابل استفاده برای فیکسچرهای بن لول و تیشو لول

   {FreeDeliveryProduct}
   1,500,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   کپ سیستم لوکیتور ایمپلنت سوئیس

   Implantswiss Locator Cap

   شامل 4 کپ(بنفش، صورتی، شفاف و زرد)/قابل استفاده برای فیکسچرهای بن لول و تیشو لول

   {FreeDeliveryProduct}
   1,500,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   مجموعه قطعات سیستم اباتمنت مستقیم و زاویه دار تیشو لول ایمپلنت سوئیس

   implantswiss Tissue Level Straight and Angled Abutment System Collection

   شامل انواع اباتمنت مستقیم و زاویه دار، اباتمنت سینکتا، ایمپرشن کوپینگ و آنالوگ

   {FreeDeliveryProduct}
   ایمپلنت سوئیس(implantswiss)
   مشاهده بیشتر
   بستن