فیکسچر

   مرتب سازی :
   تعداد آیتم :
   {FreeDeliveryProduct}
   3,500,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   فیکسچر تیشو لول ایمپلنت سوئیس

   Implantswiss Tissue Level Fixture

   مناسب برای تمامی کیس ها در نواحی خلفی

   {FreeDeliveryProduct}
   3,500,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   فیکسچر تیشو لول شورت ایمپلنت سوئیس

   Implantswiss Tissue Level Short Fixture

   مناسب برای نواحی خلفی دارای ارتفاع کم استخوان

   {FreeDeliveryProduct}
   3,500,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   فیکسچر فوق باریک بن لول ایمپلنت سوئیس

   Implantswiss Narrow Fixture

   مناسب برای دندان های لترال فک بالا و سانترال و لترال فک پائین

   3,500,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   فیکسچر بن لول شورت ایمپلنت سوئیس

   Implantswiss Bone Level Short Fixture

   مناسب برای نواحی دارای ارتفاع کم استخوان

   {FreeDeliveryProduct}
   3,500,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   فیکسچر لونا S

   Luna S Fixture

   قابل استفاده برای تمامی کیس ها

   {FreeDeliveryProduct}
   2,495,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   فیکسچر بایوجنسیس(G.Diff)

   G.Diff IBT Fixture

   قابل استفاده برای تمامی کیس ها

   {FreeDeliveryProduct}
   2,590,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   فیکسچر مینی بایوجنسیس(G.Diff)

   G.Diff IBmini Fixture

   مناسب برای دندان های لترال فک بالا و سانترال و لترال فک پائین

   2,590,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   فیکسچر اسپشیال بایوجنسیس(G.Diff)

   G.Diff IBT Special Length Fixture

   مناسب برای ریج های استخوانی ناهمتراز و ارتفاع کم

   {FreeDeliveryProduct}
   2,590,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید
   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   فیکسچر سیستم AR بایوتم

   Biotem AR System Fixture

   مناسب برای تمامی کیس ها

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید
   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   فیکسچر پریمیوم تیشو لول ICX

   ICX Premium Tissue Level Fixture

   مناسب برای تمامی کیس های نواحی خلفی

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   فیکسچر پریمیوم تیشو لول شورت ICX

   ICX Premium Tissue Level Short Fixture

   مناسب برای نواحی خلفی دارای ارتفاع کم استخوان

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید
   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید
   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   فیکسچر اکتیو لیکوئید ICX

   ICX Active Liquid Fixture

   مناسب برای کیس های درمانی با زمان لود سریعتر

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   فیکسچر اسکای بردنت

   Bredent SKY Fixture

   قابل استفاده برای تمامی کیس ها

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   فیکسچر شورت کوپا اسکای بردنت

   Bredent copaSKY Ultra Short

   مناسب برای نواحی دارای ارتفاع کم استخوان

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   فیکسچر کوپا اسکای بردنت

   Bredent CopaSky Fixture

   قابل استفاده برای تمامی کیس ها

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید
   مشاهده بیشتر
   بستن