ایمپلنت

   مرتب سازی :
   تعداد آیتم :
   {FreeDeliveryProduct}
   3,500,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   {FreeDeliveryProduct}
   1,000,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   فیکسچر تیشو لول ایمپلنت سوئیس

   Implantswiss Tissue Level Fixture

   مناسب برای تمامی کیس ها در نواحی خلفی

   {FreeDeliveryProduct}
   3,500,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   فیکسچر تیشو لول شورت ایمپلنت سوئیس

   Implantswiss Tissue Level Short Fixture

   مناسب برای نواحی خلفی دارای ارتفاع کم استخوان

   {FreeDeliveryProduct}
   3,500,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   {FreeDeliveryProduct}
   400,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   {FreeDeliveryProduct}
   1,200,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   800,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   فیکسچر فوق باریک بن لول ایمپلنت سوئیس

   Implantswiss Narrow Fixture

   مناسب برای دندان های لترال فک بالا و سانترال و لترال فک پائین

   3,500,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   کیت سرجیکال گاید(دیجیتال) سیستم ایمپلنت سوئیس

   implantswiss Guided Surgical Kit

   کیت 59 قطعه ای - قابل استفاده برای فیکسچرهای بن لول و تیشو لول

   {FreeDeliveryProduct}
   13%
   118,000,000تومان
   136,000,000
   انتخاب سایز و خرید
   800,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   آنالوگ سیستم بن لول ایمپلنت سوئیس

   implantswiss Bone Level Lab Analog

   قابل استفاده برای فیکسچرهای بن لول

   {FreeDeliveryProduct}
   800,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   اسکن بادی بن لول ایمپلنت سوئیس

   implantswiss Bone Level Scan Body

   قابل استفاده برای فیکسچرهای بن لول و شورت بن لول

   {FreeDeliveryProduct}
   1,200,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   آنالوگ دیجیتال بن لول ایمپلنت سوئیس

   implantswiss Bone Level Digital Analog

   قابل استفاده برای فیکسچرهای بن لول و شورت بن لول

   {FreeDeliveryProduct}
   1,200,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   1,200,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   اسکن بادی اباتمنت تای بیس بن لول ایمپلنت سوئیس

   implantswiss Bone Level Ti Base Scan Body

   قابل استفاده برای فیکسچرهای بن لول و شورت بن لول

   حداقل موجودی این محصول 2 تا
   {FreeDeliveryProduct}
   1,200,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   پیچ اباتمنت بن لول ایمپلنت سوئیس

   Bone Level Abutment Screw

   قابل استفاده برای اباتمنت های بن لول مستقیم، زاویه دار، پریمیل و تای بیس اباتمنت

   {FreeDeliveryProduct}
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   1,500,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   فیکسچر بن لول شورت ایمپلنت سوئیس

   Implantswiss Bone Level Short Fixture

   مناسب برای نواحی دارای ارتفاع کم استخوان

   {FreeDeliveryProduct}
   3,500,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   1,000,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   1,200,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   حداقل موجودی این محصول 2 تا
   {FreeDeliveryProduct}
   800,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   حداقل موجودی این محصول 1 تا
   {FreeDeliveryProduct}
   800,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   800,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   {FreeDeliveryProduct}
   400,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   مشاهده بیشتر
   بستن