انواع ایمپرشن کوپینگ ایمپلنت

   مرتب سازی :
   تعداد آیتم :
   800,000تومان
   {OldPrice}
   490,000تومان
   {OldPrice}
   بایوجنسیس(G.DIFF)
   1,050,000تومان
   {OldPrice}
   1,050,000تومان
   {OldPrice}
   بردنت(Bredent)
   1,012,000تومان
   {OldPrice}
   1,012,000تومان
   {OldPrice}

   انواع ایمپرشن کوپینگ

   ایمپرشن کوپینگ یک قطعه عموما فلزی و گاها پلاستیکی در قطعات ایمپلنت است. وظیفه این قطعه جانمایی فیکسچر در قالب گرفته شده از فک بیمار است. بعد از اتصال آنالوگ به ایمپرشن کوپینگ و قرارگیری آنالوگ در کست گچی، ایمپرشن از آنالوگ جدا شده و به این صورت آنالوگ در کست گچی در محل مشابه فیکسچر در دهان بیمار شبیه سازی می شود.
   ایمپرشن کوپینگ در قالبگیری های کانونشنال با استفاده از واش و پوتی مورد استفاده قرار میگیرد و در دو نوع ایمپرشن کوپینگ پیک آپ یا اپن و ایمپرشن کوپیک ترنسفر یا کلوز قابل استفاده است.

   مشاهده بیشتر
   بستن