ایمپرشن کوپینگ

   مرتب سازی :
   تعداد آیتم :
   800,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   800,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   حداقل موجودی این محصول 2 تا
   {FreeDeliveryProduct}
   800,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   حداقل موجودی این محصول 1 تا
   {FreeDeliveryProduct}
   800,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   800,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   حداقل موجودی این محصول 2 تا
   {FreeDeliveryProduct}
   800,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   ایمپرشن کوپینگ پیک آپ تیشو لول ایمپلنت سوئیس

   implantswiss Tissue Level Pick Up Impression Coping

   قابل استفاده برای فیکسچرهای تیشو لول و شورت تیشو لول

   {FreeDeliveryProduct}
   800,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   ایمپرشن کوپینگ ترنسفر تیشو لول ایمپلنت سوئیس

   implantswiss Tissue Level Transfer Impression Coping

   قابل استفاده برای فیکسچرهای تیشو لول و شورت تیشو لول

   {FreeDeliveryProduct}
   800,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   ایمپرشن کوپینگ ترنسفر لونا S

   Luna S Transfer Impression Coping

   قابل استفاده برای فیکسچرهای لونا S

   {FreeDeliveryProduct}
   490,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   ایمپرشن کوپینگ پیک آپ لونا S

   Luna S Pick up Impression Coping

   قابل استفاده برای فیکسچرهای لونا S

   {FreeDeliveryProduct}
   490,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   1,050,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   1,050,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   1,050,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   حداقل موجودی این محصول 1 تا
   {FreeDeliveryProduct}
   1,050,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   ایمپرشن کوپینگ ترنسفر بن لول و تیشو لول ICX

   ICX Bone Level and Tissue Level Transfer Impression Posts

   قابل استفاده برای فیکسچرهای بن لول و تیشو لول پریمیوم و اکتیو

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   ایمپرشن کوپینگ پیک آپ سوپرلاین و ایمپلنتیوم دنتیوم

   Dentium SuperLine and Implantium Impression Coping Pick up

   قابل استفاده برای تمامی فیکسچرهای سوپرلاین و ایمپلنتیوم

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   ایمپرشن کوپینگ ترنسفر سوپرلاین و ایمپلنتیوم دنتیوم

   Dentium SuperLine and Implantium Impression Coping Transfer

   قابل استفاده برای تمامی فیکسچرهای سوپرلاین و ایمپلنتیوم

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   ایمپرشن کوپینگ پیک آپ بن لول و تیشو لول ICX

   ICX Bone Level and Tissue Level Impression posts

   قابل استفاده برای فیکسچرهای بن لول و تیشو لول پریمیوم و اکتیو

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   ایمپرشن کوپینگ پیک آپ اسکای بردنت

   Bredent Sky impression Abutment Open Tray

   قابل استفاده برای فیکسچرهای NarrowSky و BlueSky

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   ایمپرشن کوپینگ ترنسفر اسکای بردنت

   Bredent Sky impression Abutment Closed Tray

   قابل استفاده برای فیکسچرهای NarrowSky و BlueSky

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید
   مشاهده بیشتر
   بستن