ایمپلنت

   مرتب سازی :
   تعداد آیتم :

   فیکسچر بایوجنسیس(G.Diff)

   G.Diff IBT Fixture

   قابل استفاده برای تمامی کیس ها

   {FreeDeliveryProduct}
   2,590,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   هیلینگ اباتمنت بایوجنسیس(G.Diff)

   G.Diff IBT Healing Abutment

   قابل استفاده برای فیکسچرهای رگولار

   {FreeDeliveryProduct}
   540,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   اباتمنت مستقیم بایوجنسیس(G.Diff)

   G.Diff IBT Duplex Abutment

   قابل استفاده برای تمامی فیکسچرهای رگولار

   {FreeDeliveryProduct}
   1,200,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   اباتمنت زاویه دار بایوجنسیس(G.Diff)

   G.Diff IBT Angled Abutment

   قابل استفاده برای فیکسچرهای رگولار

   {FreeDeliveryProduct}
   1,400,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   اباتمنت پایه کروم کبالت(UCLA) بایوجنسیس(G.Diff)

   G.Diff IBT CCM Abutment

   قابل استفاده برای فیکسچرهای رگولار

   {FreeDeliveryProduct}
   1,575,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   اباتمنت تای بیس بایوجنسیس(G.Diff)

   G.Diff IBT TiBase Abutment

   قابل استفاده برای فیکسچرهای رگولار

   {FreeDeliveryProduct}
   1,092,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   پریمیل اباتمنت بایوجنسیس(G.Diff)

   G.Diff IBT Premill Abutment

   قابل استفاده برای فیکسچرهای رگولار

   {FreeDeliveryProduct}
   1,352,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   اسکن بادی بایوجنسیس(G.Diff)

   G.Diff IBT ScanBody

   قابل استفاده برای تمامی فیکسچرهای رگولار

   {FreeDeliveryProduct}
   936,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   آنالوگ دیجیتال بایوجنسیس(G.Diff)

   G.Diff IBT Digital Lab Analog

   قابل استفاده برای فیکسچرهای رگولار

   حداقل موجودی این محصول 2 تا
   {FreeDeliveryProduct}
   1,816,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید

   آنالوگ فیکسچر بایوجنسیس (G.Diff)

   G.Diff Fixture Lab Analog

   قابل استفاده برای فیکسچرهای رگولار

   {FreeDeliveryProduct}
   476,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   1,050,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   1,050,000تومان
   {OldPrice}
   انتخاب سایز و خرید
   مشاهده بیشتر
   بستن