ایمپلنت

   مرتب سازی :
   تعداد آیتم :

   هیلینگ اباتمنت ICX

   ICX Healing Abutment

   قابل استفاده برای فیکسچرهای بن لول و تیشو لول پریمیوم و اکتیو

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   ایمپرشن کوپینگ ترنسفر بن لول و تیشو لول ICX

   ICX Bone Level and Tissue Level Transfer Impression Posts

   قابل استفاده برای فیکسچرهای بن لول و تیشو لول پریمیوم و اکتیو

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید
   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   فیکسچر پریمیوم تیشو لول ICX

   ICX Premium Tissue Level Fixture

   مناسب برای تمامی کیس های نواحی خلفی

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   فیکسچر پریمیوم تیشو لول شورت ICX

   ICX Premium Tissue Level Short Fixture

   مناسب برای نواحی خلفی دارای ارتفاع کم استخوان

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید
   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   اباتمنت مستقیم بن لول و تیشو لول ICX

   ICX Bone Level and Tissue Level Straight Abutment

   قابل استفاده برای فیکسچرهای بن لول و تیشو لول پریمیوم و اکتیو

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   اباتمنت زاویه دار بن لول و تیشو لول ICX

   ICX Bone Level and Tissue Level Angled Abutment

   قابل استفاده برای فیکسچرهای بن لول و تیشو لول پریمیوم و اکتیو

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   اباتمنت پایه کروم کبالت(UCLA) ICX

   ICX CoCr Abutment

   قابل استفاده برای فیکسچرهای بن لول و تیشو لول پریمیوم و اکتیو

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   ایمپرشن کوپینگ پیک آپ بن لول و تیشو لول ICX

   ICX Bone Level and Tissue Level Impression posts

   قابل استفاده برای فیکسچرهای بن لول و تیشو لول پریمیوم و اکتیو

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   آنالوگ فیکسچر ICX

   ICX Lab Analog

   قابل استفاده برای فیکسچرهای بن لول و تیشو لول پریمیوم و اکتیو

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   کاور اسکرو فیکسچر ICX

   ICX Cover Screw

   قابل استفاده برای فیکسچرهای بن لول و تیشو لول پریمیوم و اکتیو مستر

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید
   مشاهده بیشتر
   بستن