ایمپلنت

   مرتب سازی :
   تعداد آیتم :
   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   کاوراسکرو فیکسچر سوپرلاین و ایمپلنتیوم دنتیوم

   Dentium Superline and Implantium Cover Screw

   قابل استفاده برای تمامی فیکسچرهای سوپرلاین و ایمپلنتیوم

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   هیلینگ اباتمنت سوپرلاین و ایمپلنتیوم دنتیوم

   Dentium SuperLine and Implantium Healing Abutment

   قابل استفاده برای تمامی فیکسچرهای سوپرلاین و ایمپلنتیوم

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   اسکن بادی سوپرلاین و ایمپلنتیوم دنتیوم

   Dentium SuperLine and Implantium Scan Abutment

   قابل استفاده برای تمامی فیکسچرهای سوپرلاین و ایمپلنتیوم

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   اباتمنت مستقیم سوپرلاین و ایمپلنتیوم دنتیوم

   Dentium SuperLine and Implantium Dual Abutment

   قابل استفاده برای تمامی فیکسچرهای سوپرلاین و ایمپلنتیوم

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   ایمپرشن کوپینگ پیک آپ سوپرلاین و ایمپلنتیوم دنتیوم

   Dentium SuperLine and Implantium Impression Coping Pick up

   قابل استفاده برای تمامی فیکسچرهای سوپرلاین و ایمپلنتیوم

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   ایمپرشن کوپینگ ترنسفر سوپرلاین و ایمپلنتیوم دنتیوم

   Dentium SuperLine and Implantium Impression Coping Transfer

   قابل استفاده برای تمامی فیکسچرهای سوپرلاین و ایمپلنتیوم

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   آنالوگ سیستم سوپرلاین و ایمپلنتیوم دنتیوم

   Dentium SuperLine and Implantium Lab Analog

   قابل استفاده برای تمامی فیکسچرهای سوپرلاین و ایمپلنتیوم

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   اباتمنت زاویه دار سوپرلاین و ایمپلنتیوم دنتیوم

   Dentium SuperLine and Implantium Angled Abutment

   قابل استفاده برای تمامی فیکسچرهای سوپرلاین و ایمپلنتیوم

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   اباتمنت پایه کروم کبالت سوپرلاین و ایمپلنتیوم دنتیوم

   Dentium SuperLine and Implantium Metal Casting Abutment

   قابل استفاده برای تمامی فیکسچرهای سوپرلاین و ایمپلنتیوم

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید
   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید

   بال اباتمنت سوپرلاین و ایمپلنتیوم دنتیوم

   Dentium Mini Ball Abutment

   قابل استفاده برای تمامی فیکسچرهای سوپرلاین و ایمپلنتیوم

   {FreeDeliveryProduct}
   انتخاب سایز و خرید
   مشاهده بیشتر
   بستن